ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ- PARACTION

Σύμπραξη Παράκτιων ζωνών & Νήσων

Γιατι μια Συμπραξη;

Η Σύμπραξη Παράκτιων ζωνών & Νήσων είναι συλλογική ενέργεια φορέων της Περιφέρειας που αποσκοπεί στην αξιοποίηση των περιοχών αυτών.

Στοχοι – ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Οι κύριοι στόχοι και οι προκλήσεις που σχεδιάζεται να αντιμετωπιστούν.

Γεωγραφικες Ενοτητες

Γεωγραφικές Ενότητες Παράκτιου και Νησιωτικού Χώρου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΕΠ, ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ ΣΔΙΤ Ε.Τ.Επ. Πράσινο Ταμείο, LEADER «Ορίζοντας 2020», LIFE, Civil Protection Financial Instrument, Climate change, Fisheries

Latest news

Συντομο μηνυμα