χαρτης

Γεωγραφικές Ενότητες

Γεωγραφικές Ενότητες Παράκτιου και Νησιωτικού Χώρου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Αποτελεί κατ’ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια»   της ελληνικής χερσονήσου και  της Ε.Ε. Εντάσσεται γεωγραφικά σε διασυνοριακές χωρικές ενότητες της Ε.Ε. ή του ευρύτερου µεσογειακού χώρου δια του θαλάσσιου χώρου της. Υφιστάμενη κατάσταση Περιφέρειας Στερεάς[…]