1Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Οι Δήμαρχοι της Στερεάς στηρίζουν την πρωτοβουλία του Απ. Γκλέτσου 

 

Για την σύσταση – σύμπραξη Δικτύου παράκτιων περιοχών….

Σε ειδική συνεδρίαση της ΠΕΔ συζητήθηκε σήμερα η πρωτοβουλία του Δήμου Στυλίδας για την συνεργασία όλων των Δήμων, φορέων τοπικών και οικονομικών καθώς και της κοινωνίας των πολιτών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την εκπόνηση κατάλληλων και ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, για Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης και Παράκτιας Αναγέννησης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ, Λουκάς Υπερήφανος, συνεχάρη το Δήμο Στυλίδας για την πρωτοβουλία και τόνισε ότι η Ένωση των Δήμων της Στερεάς θα στηρίξει με κάθε τρόπο τέτοιες προσπάθειες και πρωτοβουλίες, αφού είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και τη ανάπτυξης του τόπου μας.

Ο Δήμαρχος Στυλίδας και οι συνεργάτες του ενημέρωσαν τους δημάρχους της Περιφέρειας για το “PARACTION“, που όπως φαίνεται ξεκινάει με καλούς οιωνούς, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος στους δήμους και τους φορείς της Περιφέρειας.

Φωτογραφικό Υλικό:

  IMG_0232   IMG_0267

  IMG_0271   IMG_0259

 IMG_0251IMG_0237

IMG_0245IMG_0249

IMG_0262