Γεωγραφικές Ενότητες

Γεωγραφικές Ενότητες Παράκτιου και Νησιωτικού Χώρου

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

χαρτης

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Αποτελεί κατ’ εξοχή
«εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια»

 •   της ελληνικής χερσονήσου και
 •  της Ε.Ε.

Εντάσσεται γεωγραφικά σε διασυνοριακές χωρικές ενότητες της Ε.Ε. ή του ευρύτερου µεσογειακού χώρου δια του θαλάσσιου χώρου της.

Υφιστάμενη κατάσταση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 • Οι παράκτιες ζώνες,
 • Τα ειδικά παράκτια οικοσυστήματα,
 • Τα τοπία και
 • Οι νήσοι των θαλάσσιων κόλπων

Αποτελούν κοινή μοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονομια

Γεωγραφικές ενότητες Παράκτιου – Νησιωτικού
 • Μαλιακός Κόλπος και ∆ίαυλος Ωρεών
 • Βόρειος Ευβοϊκός Κόλπος
 • Παράκτιος οικιστικός χώρος Χαλκίδας
 • Νότιος Ευβοϊκός Κόλπος
 • Ανατολικές Ακτές Εύβοιας
 • Σκύρος
 • Βοιωτικές ακτές Κορινθιακού Κόλπου
 • Φωκικές ακτές Κορινθιακού Κόλπου
 • Τριζώνια και λοιπά µικρά / ακατοίκητα νησιά